REFERENČNI CENIK STORITEV ZDRUŽENJA ZA INFORMATIKO IN TELEKOMUNIKACIJE ZA STORITVE S PODROČJA IKT

 

Namen referenčnega cenika je seznaniti vse obstoječe in morebitne uporabnike storitev s področja telekomunikacij, računalništva in informatike z ocenjeno vrednostjo kakovostnih storitev.
Pri oblikovanju cenika smo upoštevali izračun razpoložljivosti zaposlenih glede na strokovni rang, na kar vpliva odsotnost zaposlenih zaradi praznikov, bolniškega dopusta, rednega dopusta, usposabljanj, idr.. Pri izračunu urne postavke so bili upoštevani prispevki in davki na plače, stroški usposabljanj, pridobivanja dela, splošni stroški, prispevek k pokritju.

STOPNJA
ZNAČILNA DELA
STROKOVNJAKI
(primeri)
CENA
DELOVNE
URE
1.

Pisarniško administrativna ter ostala pomožna dela,Manj zahtevna servisno strojno/tehnična dela

Administrativni delavec
32 EUR
2.
Popravila, osnovna tehnična in vzdrževalna dela, Izvajanje anket, zbiranje gradiva, Samostojno reševanje preprostih problemov po vnaprej znanih postopkih. Serviser,
Tehnik
42 EUR
3.
Enostavno programiranje, Srednje zahtevna dela na nivoju delovnih postaj in omrežij, Samostojno reševanje zahtevnejših problemov v znanih situacijah. Administrator,
Programer I,
Sistemski tehnik
58 EUR
4.
Srednje zahtevno programiranje,
Enostavno izobraževanje in uvajanje uporabnikov, Dokumentiranje programskih rešitev, Priprava in oblikovanje uporabniške dokumentacije, Spletno oblikovanje,
Enostavno administriranje strežnikov, Samostojno reševanje zahtevnih problemov.
Programer II.,
Analitik,
Spletni oblikovalec,
Sistemski inženir I
79 EUR
5.
Vodenje manj zahtevnih projektov,
Sistemska analiza in načrtovanje,
Zahtevno administriranje strežnikov.
Inženir, Administrator
podatkovnih baz,
Sistemski inženir II
95 EUR
6.
Vodenje in koordinacija zahtevnih projektov, Zahtevno programiranje in izobraževanje, Konceptualno oblikovanje, Izdelava zahtevnih strokovnih gradiv. Informacijski arhitekt,
Svetovalec,
Programer III.,
Upravljavec varnosti IS, Inženir IS
114 EUR
7.
Strateško svetovanje, Svetovanje za uvajanje, Implementacija in integracija aplikacij in kompleksnih sistemov, Zahtevna dela, analize in načrtovanja na specializiranih ali kompleksnih sistemih. Izvedenec
Ekspert
143 EUR
 
V cenah so upoštevane efektivne ure. Potni stroški, dnevnice in specificirani materialni stroški se obračunajo posebej. Pri izdaji računa se minimalno obračuna 1 ura, sicer pa se zaračunava vsaka začeta ura.
 
 
No Internet Connection